ตรุษจีนเลี่ยงนำเป็ดไก่ป่วยตายมาทำอาหาร

สธ.ย้ำตรุษจีนนี้ เลี่ยงสัมผัสเป็ด-ไก่ป่วยตายหรือนำมาทำอาหาร เสี่ยงติดไข้หวัดนก แม้ไม่พบรายงานการติดเชื้อมากว่า 9 ปี พร้อมแนะวิธีเลือกซื้อสัตว์ปีกอย่างปลอดภัย การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลตรุษจีน ภายใต้แนวคิด “เลือก หลีก ล้าง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยไข้หวัดนก” นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า แม้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่พบรายงานการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกมนานกว่า 9 ปัแล้ว

แต่เทศกาลตรุษจีนปีนี้ ตรงกับวันที่ 16 ก.พ. ชาวไทยเชื้อสายจีนจะนำเป็ด ไก่จำนวนมากมาเป็นส่วนประกอบในพิธีไหว้บรรพบุรุษหรือไหว้เจ้า ซึ่งหากสัตว์ปีกมีเชื้อไข้หวัดนก ประชาชนอาจเสี่ยงติดเชื้อจากการบริโภคสัตว์ปีกหรือสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกได้ จึงขอแนะนำให้ประชาชนเลือกบริโภคสัตว์ปีก โดยยึดหลัก “เลือก หลีก ล้าง” 5 ประการ ดังนี้ 1.เลือกบริโภคเนื้อไก่/เป็ด และไข่ที่ปรุงสุกสะอาด 2.หลีกเลี่ยงนำสัตว์ปีกที่ป่วย มีอาการหงอย ซึม ขนยุ่ง หรือป่วยตายมาประกอบเป็นอาหาร 3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตาย 4.หากไปตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ผู้บริโภคควร เลือกซื้อสัตว์ปีกจากร้านที่สะอาด ปลอดภัย และมีทะเบียนการค้าสัตว์ปีกมีชีวิตที่ออกโดยกรมปศุสัตว์ และ 5.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสสัตว์และสิ่งคัดหลั่งของสัตว์ นสพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ และเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อตรวจหาจุลินทรีย์ก่อโรค ยาปฏิชีวนะตกค้าง และสารเร่งเนื้อแดง โดยมีตัวอย่างที่เก็บจากทั่วประเทศ 723 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ หากผู้ประกอบการรายใดทำผิดข้อกฎหมาย ก็จะดำเนินการตักเตือน ให้คำแนะนำ จนถึงดำเนินการทางกฎหมายทันที เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในการบริโภคอาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในโอกาสเทศกาลตรุษจีนปีนี้ กรมปศุสัตว์ขอให้ประชาชนที่จับจ่ายเลือกซื้อ เนื้อหมู เป็ด ไก่ เป็นส่วนประกอบในพิธีไหว้เจ้า และไหว้บรรพบุรุษ เลือกซื้อสินค้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การดูแลรับรอง โดยจุดสังเกตในการเลือกซื้อ คือ เลือกซื้อเนื้อสัตว์อนามัยที่มีตราสัญลักษณ์ Q เพื่อจะได้มั่นใจว่า เนื้อสัตว์นั้นปลอดภัยต่อการบริโภค และเลือกผู้ประกอบการค้าสัตว์ปีกที่ได้มาตรฐานได้รับการรับรองโดยกรมปศุสัตว์ หรือมีตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” นั่นเอง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth